Z miłości do dzikiej przyrody

 

Różne zdjęcia przyrodnicze

 1. Jezioro dystroficzne
 2. Młody las i plantacja drzew
 3. Strumyk
 4. Bobrowa tama i żeremie w Białymstoku
 5. Żmija zygzakowata 
 6. Rezerwat leśny "Antoniuk"
 7. Wiosna w łęgu
 8. Użytek ekologiczny "Żurawka" w Wasilkowie
 9. Zamiast trawnika
 10. Źródlisko w łęgu doliny cieku Biała
 11. Łąka ze storczykami w dolinie cieku Bażantarka w Białymstoku
 12. Zawilce gajowe
 13. Oczko wodne w olsie
 14. Dzika łączka w mieście
 15. Rzekotka drzewna
 16. Paź królowej
 17. Zmrocznik gładysz
 18. Kruk w Tatrach na murawie wysokogórskiej
 19. Gil
 20. Gawron i kawka
 21. Drozd kwiczoł
 22. Labedz niemy
 23. Orzeł bielik
 24. Bocian biały
 25. Sroka
 26. Dzięcioł duży
 27. Sikora bogatka
 28. Sikora modra
 29. Bóbr europejski
 30. Tygrzyk paskowany
 31. Pająk kwietnik z upolowaną pszczołą