Bobrowe budowle

Tama wybudowana na cieku Bażantarka w Białymstoku. Dalej widać żeremie.

 

Woda wypływa bokiem i dalej przemieszcza się między kępami roślinności łąkowej, meandruje, zwiększa  powierzchnię kontaktu  z powietrzem , pokonuje małe uskoki  i pozostawia osady. Woda cieku w takich warunkach  zdecydowanie lepiej natlenia się i proces oczyszczania postępuje szybciej. W wytworzonych oczkach wodnych rozmnażają się płazy.

A to jest jeden z wykonawców takich budowli wodnych.