Kępy turzycy sztywnej i tunikowej w użytku ekologicznym "Żurawka" koło Wasilkowa

 Jest to jedno z wielu zbiorowisk roślinnych występujących na tym użytku ekologicznym.

Użytek ten powstał z mojej inicjatywy, ponieważ charakteryzuje się dużą różnorodnością gatunków i zbiorowisk roślinnych.

Jest to teren podmokły z meandrującym strumykiem i źródliskiem zasilanym wodami z okolicznych wzniesień piaszczystych.

 

Do strony głównej