Drozd kwiczoł przy owocach rokitnika

Drozdy kwiczoły odlatują na zimę, ale są i takie, które pozostają tam, gdzie mają pożywienie ( np. owoce: głogu jednoszyjkowego, jarząbu pospolitego, rokitnika zwyczajnego). Widziałem nie raz w pełni mroźnej zimy drozdy zjadające zmrożone jabłka w sadach przydomowych.

Biotopem drozda kwiczoła są łęgi i zagajniki śródpolne; unika dużych lasów.