Ponad stuletni świerk, który rósł  przy  "ścieżce przyrodniczej" w rezerwacie leśnym "Antoniuk" w Białymstoku, ścięto i usunięto z żerującymi na nim kornikami. W głębi widoczne są: tablica edukacyjna kolejnego przystanku tablica z kierunkiem zwiedzania ścieżki.

Tak właśnie prowadzone jest nauczanie przyrody przez pracowników gospodarstwa leśnego.

Dlaczego w rezerwacie usuwają martwe drzewa i te, na których to żerują korniki i wiele innych zwierząt, w których to drzewach budują gniazda ptaki dziuplaki i robią kryjówki inni przedstawiciele zoocenozy leśnej i dlaczego zmniejszają bioróżnorodność, która to właśnie jest podmiotem ochrony przyrody, przyrody, która właśnie tu powinna rządzić się swoimi prawami? Dlaczego zwiedzającym rezerwat nie wyjaśnili tego autorzy ścieżki przyrodniczej, kiedy mogli to zrobić na obok stojącej tablicy przystanku czwartego. Na wymienionej tablicy napisali, że "mrówki są owadami drapieżnymi, spełniają ważną rolę w ograniczaniu liczebności szkodliwych owadów leśnych, szczególnie w okresach gdy wzrasta liczebność szkodników. Ich głównym pożywieniem staje się pokarm najliczniej występujący w środowisku, np.: gąsienice strzygoni choinówki, poprocha cetyniaka czy barczatki sosnówki." Panowie leśniczowie, i korniki też mają swoich "wrogów" bo one też są zwierzętami podlegającymi temu prawu przyrody, jak wszystkie inne organizmy rezerwatu; wraz ze wzrostem liczebności jednych owadów, pojawia się więcej i tych drugich - konsumujących je.  I o tym, czy istnieje potrzeba walki z kornikiem drukarzem w rezerwatach przyrody można przeczytać w artykule prof. L.Tomiałojcia. "Wybitni naukowcy w obronie lasu przed demagogią"

 Czyli  wasza walka z kornikami drukarzami, czego dowodem jest pień po ściętym świerku, przeczy temu co napisaliście na tablicy ustawionej obok. Tu widoczna jest niezgodność waszych działań w tym rezerwacie z prawem przyrody ożywionej podanej na tablicy przystanku czwartego ścieżki przyrodniczej, z ekologią, z interakcjami między populacjami, które to interakcje pozwalają zachować równowagę dynamiczną w biocenozach. Wasza opieka tym rezerwatem polega między innymi i na niszczeniu przyrody rezerwatu - jej bioróżnorodności, która  to bioróżnorodność  jest przecież podmiotem ochrony przyrody ożywionej!!!