Dwa różne zestawy zakazów w Rezerwacie Przyrody "Antoniuk"

Z tablicy informacyjnej Rezerwatu Przyrody „Antoniuk

 

Na terenie rezerwatu zabrania się:

- wycinania drzew i krzewów, niszczenia roślin

- zmiany stosunków wodnych

- niszczenia gleby i pozyskiwania kopalin

- polowania, chwytania, płoszenia, zabijania zwierząt

- zbioru ziół, owoców, nasion

- zakłócania ciszy

- przebywania poza miejscami wyznaczonymi

 

Z innej tablicy informacyjnej Rezerwatu Przyrody „Antoniuk

 

Na terenie rezerwatu zabrania się

- wycinania drzew i krzewów, niszczenia roślinności    

- zmiany stosunków wodnych

- zanieczyszczenia terenu i wody

- niszczenia gleby i pozyskiwania kopalin

- polowania, chwytania, płoszenia, zabijania zwierząt,

- zbioru ziół, owoców i nasion

- zakłócania ciszy

- przebywania poza miejscami wyznaczonymi

 

Ponadto obowiązują wszystkie przepisy dotyczące terenów leśnych

NADLEŚNICZY

            NADLEŚNICTWA DOJLIDY

Pytania autora witryny:

1.Dlaczego drzewa i krzewy nie są zaliczane do roślin?

2.Czy zbieranie ziół‚ nie jest niszczeniem roślin?

3. Czy w tym rezerwacie można zrywać grzyby przy ścieżkach, po których mogą chodzić turyści?

4.Czy polowanie ma związek z zabijaniem i chwytaniem zwierząt?

5.Czy rezerwat i jego wody można zanieczyszczać?

6.Czy w rezerwacie obowiązują wszystkie przepisy dotyczące terenów leśnych?

7. Dlaczego są dwa różne zestawy zakazów w Rezerwacie Przyrody "Antoniuk"

 

Więcej o Rezerwacie Przyrody "Antoniuk"