To jest pierwszy przystanek ścieżki przyrodniczej.

Tak rozpoczynają edukację przyrodniczą  pracownicy gospodarstwa leśnego w rezerwacie "Antoniuk" w Białymstoku. Sic!!!

Następny przystanek