Do Wydawnictwa "Paskal"

 
Będąc w Białowieskim Parku Narodowym chciałem skorzystać z przewodnika "Polskie parki narodowe na weekend"  wydanego przez Państwa Wydawnictwo. Znalazłem tam takie oto błędy: Pod pozycjami "Białowieski Park Narodowy" są zamieszczane ścieżki przyrodnicze i rezerwaty nie należące do tegoż parku - leżące poza parkiem.
Wobec tego wyjaśniam że: 
 
1) Białowieski Park Narodowy stanowi zaledwie szóstą część ( 10,5 tys. ha) Puszczy Białowieskiej (polskiej części tego kompleksu leśnego); 
2) do BPN nie należą takie rezerwaty jak:  "Krajobrazowy im. prof. Władysława Szafera", "Pogorzelce", "Wysokie Bagno", "Podolany", "Kozłowe Borki", "Podcerkwa" i "Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej", które to są własnością Nadleśnictwa Białowieża;
 
3) na terenie lasu gospodarczego położonego w granicach Puszczy Białowieskiej prowadzona jest edukacja przyrodnicza, która taką nie jest do końca - jest to przede wszystkim pokazywanie wątpliwych zasług nadleśnictwa dla przyrody tego kompleksu leśnego, jest to manipulowanie turystami,  wprowadzanie ich w błąd.
 
4) turyści błędnie poinformowani będą wydawać pieniądze ( 6 zł cena biletu do BPN) nawet na wejście do lasu gospodarczego Puszczy Białowieskiej, kiedy tam jest wstęp bezpłatny, a mapa nie zawsze jest potrzebna wędrującym szlakami Puszczy Białowieskiej.
 
Dodam jeszcze, że - poza Nadleśnictwem Białowieża - dużym obszarem Puszczy Białowieskiej zarządzają np. takie nadleśnictwa jak: Nadleśnictwo Hajnówka i Nadleśnictwo Browsk i dlatego skrawka Puszczy Białowieskiej objętego ochroną - BPN nie można utożsamiać z sześć razy większą Puszczą Białowieską znajdująca się w granicach Polski.
 
Dnia 24 lutego 2005 r.