O Wasilkowie i  dzieach Boga-Stwórcy z tego miasta i z okolicy

 

Tuż za Biaymstokiem,

Z jego wschodniej strony,

Jest widok cudowny,

Jakby wymarzony.

 

To widok na rzek

I przepiękne wzgórza

Na których to leży

Miecina nieduża,

 

Istniejca dużej

Od Biaegostoku.

(Nie ma w tym powiecie

Lepszego widoku).

 

W miecie tym  na wzgórzu  

Sonecznym z lasami

 Stoi Sanktuarium

Synce cudami,

 

Sanktuarium, które

Istnieje od dawna,

I z tego powodu

Miejscowoć jest sawna,

 

Bo tu jest cudowne

Miejsce - „Święta Woda”,

Z którego wypywa

Czysta, święta woda

 

Bardzo przezroczysta

Tak, jak krysztaowa,

Która to opodal

Ponownie si chowa,

 

(I to bardzo blisko),

By potem zasili

urawkꔟródlisko,

Cenne przyrodniczo,

Bogate siedlisko,

 

W którym to istnieje

Doć ciekawe życie

(Odwiedźcie te miejsce

Jeli nie wierzycie).

 

I to przede wszystkim

Z tego względu ono

Zostao niedawno

Objęte ochron.

 

Tam z wody korzysta

Wiele rolin, ptaków,

Także wiele drobnych,

Jak i większych ssakw;

 

Z niej później powstaje

Strumyk, kręty, may

Jakże urokliwy -

Czyli niebyway.

 

Strumyk ten podża

Do miejscowej rzeki,

Do której wpadaj

Bardzo liczne cieki.

 

Więc tych, co si smuc

I boli ich gowa,

Zapraszam serdecznie

Tu - do Wasilkowa.

 

Zdrowie wróci zaraz,

Po niedugim czasie,

Bo tu jest cudownie:

Miasto w penej krasie,

Jak namalowane

Na ślicznym atasie.

 

Wasilków zaprasza

Serdecznie ptników

I równie serdecznie

Wszystkich przyrodników,

 

Bo ze wzgórza, które

Zdobi "Święta Woda"

Widoczna jest wkoo

Cudowna przyroda.

 

I nie zapomnijcie

Wejć w bramy cmentarza

I też zanieć mody

U progu otarza

 

Za dusz byego

Proboszcza Wacawa

By promieniowaa

O nim wielka sawa.

 

Za te wyrzeźbione

Biblijne postaci

Niech mu wiecznym szczęciem

Bóg w niebie zapaci.

 

Niech  Bóg  zaprowadzi

Księdza Rabczyskiego

Za jego zasugi

Do domu Swojego

 

I za stacje drogi

Krzyżowej Chrystusa,

Na któr corocznie

Tum wiernych wyrusza,

 

Którego do gębi

Ta męka porusza,

Niech do wiecznej chway

Dojdzie księdza dusza.

 

Podziękujmy Bogu

Też za „Święt Wodę”

I za istniejc

Tu piękn przyrod.

 

Pomódlmy si o to,

By te Boże dzieo

Trwao nieustannie,

Nigdy nie zginęo;

 

By też w tej urawce”

Objętej ochron

Śmieci nie wrzucano,

Ziemi nie niszczono;

 

By w tym cennym miejscu

Nikt drzew nie wycina,

By to zo minęo -

Nasta tego fina.

 

Niechaj ta przyroda

Nas cieszy, zachwyca

Jak ma Wasilków,

Jego okolica.