Zachowajmy ten bezcenny skarb - Puszczę Białowieską i dla następnych pokoleń.

Jeśli chcemy cieszyć się z piękna i korzystać ze źródła wiedzy jakim jest Puszcza Białowieska musimy o nią dbać! A dbać, to znaczy nie niszczyć! Nikt z nas nie powinien niszczyć swojego domu, źródła swoich radości. Jeżeli będziemy się kierowali chęcią zawłaszczenia jak najwięcej – możemy utracić wszystko. Puszcza Białowieska powinna służyć, dając radość z jej naturalnego piękna wszystkim Polakom, Białorusinom i mieszkańcom całej Ziemi, a także naszym dzieciom i wnukom.” – prof. Janusz B. Faliński

...Pracujcie niestrudzenie dla ratowania tego, co ukochaliście... Pouczajcie o tym, że idea ochrony przyrody jest ideą na wskroś demokratyczną, gdyż chroni ona skarby przyrody dla całego społeczeństwa... Przez poznanie i ochronę przyrody - do jej ukochania - oto nasze hasło!

Władysław Szafer
(Chrońmy Przyrodę Ojczystą, nr 1, 1945)

Puszcza Białowieska - las niżowy o randze światowej, który istnieje w stanie zbliżonym do naturalnego,  nie jest objęta ochroną prawną w całości, bo zaledwie jej 1/6 cz. jest parkiem narodowym a na pozostałej - prowadzona jest gospodarka leśna. A gospodarka leśna, kojarzy się nam z wycinaniem drzew żywych i martwych i z ich usuwaniem z ekosystemów leśnych. Plany objęcia ochroną wysnute przez tych wszystkich, którym zależy na zachowaniu tego cennego skarbu ludzkości, niweczą nadleśnictwa prowadzące eksploatację Puszczy Białowieskiej, podając się za jej ochroniarzy, podając się niemal za tych, którzy mają wyłączne prawo do decydowania o niej.  I to jest straszne. Co roku ubywa drzew, które oni nie zasadzili, które zasadziła i pielęgnowała Matka Natura. Dowodem tego są zręby i samochody ciężarowe załadowane drewnem wyjeżdżające z Puszczy. To widziałem osobiście jako członek Towarzystwa Ochrony Puszczy Białowieskiej, to mnie przeraża.
Z drewna tego między innymi korzystają okoliczni mieszkańcy, których to leśniczowie nastawiają wrogo do planu objęcia PB ochroną, posuwając się do głoszenia nieprawdy. Rozpowszechniają kłamstwa, mówiąc, że ucierpi na tym okoliczna ludność, ponieważ wraz z objęciem ochroną całej PB miejscowi nie będą mogli korzystać z drewna i runa leśnego. A - zgodnie z planem ochrony BPN obejmującego całą PB - miejscowi będą mogli zrywać jagody i grzyby, a także korzystać z drewna, zarówno na cele opałowe i budowlane, ponieważ będzie prowadzona renaturyzacją PB, co wiąże się z likwidowaniem błędów popełnionych przez człowieka w przeszłości, czyli z przebudową lub z usuwaniem monokultur leśnych - plantacji drzew. Poza tym okoliczni i mieszkańcy wiosek puszczańskich będą zarabiać na turystyce.
To należy rozpowszechniać tym rzekomo pokrzywdzonym i rzeczywiście buntowanym przez panów w zielonych mundurach, którzy w przyrodzie lasu widzą tylko materiał na deski, jej nie znają i nie kochają.
Brońmy więc PB przed siekierami i piłami tych ludzi i walczmy o to, by oni jej nie niszczyli.
Zapraszam więc do walki, bo naprawdę jest o co walczyć, zapraszam do walki na argumenty z wrogami dzieł Stwórcy i wichrzycielami mieszkańców puszczańskich wiosek, z wrogami niekwestionowanych wartości przyrodniczych, wartości jakie jeszcze kryje w sobie Puszcza Białowieska.