Stra gasi palcy si torf  za os. "Lena Dolina"

Jest to poar trudny do ugaszenia.

Ponownie by gaszony nastpnego dnia.

Torfowisko to jest atwopalne, poniewa z niego zostaa odprowadzona woda do pobliskich dow powstaych po wybranej ziemi. Ziemia ta bya wybierana gwnie pod  tradycyjne trawniki, kiedy proponowane przeze mnie, zamiast terenw zielonych, naturalne czki nie wymagaj  prchnicznego podoa. Dowodw na to mamy szczeglnie duo przy drogach publicznych poza miastem. Tam w lecie ich pobocza s ukwiecone; trawy nie chc rosn na lichej ziemi i nie zaguszaj innych rolin.