Storczyki na łące podmokłej za olszynami os. Słoneczny Stok przy ul. ks. J. Popiełuszki w Białymstoku.Te zdjęcie wykonałem 25 czerwca 2004 roku.Do strony głównej