Przystanek sidmy cieki przyrodniczej rezerwatu przyrody "Antoniuk"

Ile jest w tej treści na temat dzikiej przyrody rezerwatu przyrody? Wprost nie do wiary, że tak niewiele wiedzą leśnicy na temat przyrody. 

Zastanawiam się, czy to drzewo będzie ścięte, gdy w nim zasiedlą się korniki drukarze, kiedy inne świerki z tymi owadami gospodarze tegoż rezerwatu natychmiast wycinają?  A może będą wierni tradycji i ten świerk pozostawią, a także i i inne z kornikami i nie będą bez potrzeby ( bo w rezerwacie) niszczyć dzieł Boga-Stwórcy? Bóg pozwalając człowiekowi czynić Ziemię poddaną, dał mu, równocześnie z wolną wolą, rozum.

Następny przystanek