Pity przystanek cieki przyrodniczej poprowadzonej przez rezerwat przyrody "Antoniuk"

Ile  z tej treci dowiemy si o przyrodzie rezerwatu? Bardzo mao - prawie nic. Czy te i inne eksponowane wierki pozostan w rezerwacie, gdy je polubi korniki?

Nastpny przystanek