Pień świerka w rezerwacie leśnym "Antoniuk" w Białymstoku a opodal stoi tablica edukacyjna ścieżki przyrodniczej

Tak ingerują w przyrodę rezerwatu leśnicy. Jak można powierzyć opiece chronione ekosystemy leśne pracownikom gospodarstwa leśnego?! To zdecydowanie nieroztropna i nieprzemyślana decyzja!!! Rezerwat należy, i to niezwłocznie, wyłączyć z nadzoru tych ludzi, bo oni nie rozumieją funkcjonowania przyrody lasu, nie wiedzą, że kornik jest zwierzęciem nierozerwalnie związanym z lasem i w lesie pełni właściwą sobie funkcję pozwalającą zachować możliwie największą bioróżnorodność ekosystemu leśnego, dzięki której to las może istnieć wiecznie; korniki rezerwatu nie zniszczą, one są tam wręcz potrzebne tak jak inne organizmy.