utf-8"> Łąka torfowa z os

Łąka torfowa z os. "Leśna Dolina"

Na pierwszym planie łan wiązówki błotnej; dalej z lewej strony bór sosnowy, a z prawej łęg jesionowo-olszowy.

Ta łąka jest miejscem lęgowym takich ptaków jak derkacze ( kilka par), a łęg - świerszczaków. Z prawej strony za łęgiem są bagna - siedlisko licznych płazów i baza pokarmowa kruków, które to założyły najpierw gniazdo w widocznym na zdjęciu borze sosnowym, a następnego roku na słupie linii wysokiego napięcia (110 kV) tuż za borem sosnowym. Te wszystkie wymienione ptaki są na liście zwierząt chronionych Unii Europejskiej i ich siedliska należy objąć ochroną.