Jeleń w dożywotnim więzieniu

Ten jeleń jest taki smutny, ponieważ był wolny, a teraz jest uwięziony - tak wyjaśniałem  dzieciom, które oglądały zniewolone dzikie zwierzta (sarny, jelenie, dziki, łosie i wilki)  w tzw. "rezerwacie pokazowym" Białowieskiego PN. I tu przypomniałem im to co napisał w wierszu "Ptaszki w klatce" Ignacy Krasicki: "  "Czegoż płaczesz - staremu mówił czyżyk młody -
Masz teraz lepsze w klatce niż w polu wygody".
"Tyś w niej zrodzon - rzekł stary - przeto ci wybaczę;
Jam był wolny, dziś w klatce - i dlatego płaczę"

Dlaczego te ssaki można zobaczyć, prawie wyłącznie, w zamknięciu?

A to dlatego, że na wolności jest ich tak mało, że nie sposób zobaczyć je w czasie jednodniowego pobytu w lesie. Podobnie jest i z innymi ssakami, za co odpowiedzialność ponoszą myśliwi w przeszłości i teraz.   

Obejrzyj następne zdjęcia: łosia, sarny, dzików i żubrów.